Од манастирот “Св. Еразмо” Емилија Пулеска ја купила книгата Чудата на Свети Еразмо. По нејзиното прочитување, ноќта, на сон и се јавил Св. Еразмо и ја прашал:

– Што сакаш да ти помогнам?

– Сакам да одам во странство! – му рекла.

Навистина Св. Еразмо и помогнал.

“Емилија пред четири месеци замина во странство” – рече нејзиниот брат Дејан на 23.8.2016 година.

Коментари

Pin It on Pinterest