Смок во пештерската црква

Смок во пештерската црква

На 19. 2.2015 година Климе Нически ни го изнесе следното: – Кога беше епитроп Димче Факирчето во “Св. Еразмо”, помалата сестра со роднини отишла да се помоли таму. Влегле во пештерската црква. Се прекрстиле, запалиле свеќи. Кога погледнале кон...
Буден го видел Свети Еразмо

Буден го видел Свети Еразмо

Редовно им дававме бесплатно поручек/појадок, а и ручек, во нашиот мотел на тие што работеа во манастирот „Св. Еразмо“. Едно утро доаѓа порано, од обично, возбуден епитропот, Фаќирчето (Димче Гулески, магионичар) и ни вели: – Коцареви, Драгице и Љупчо, што ми се...
Лековитата вода и за стопански цели

Лековитата вода и за стопански цели

Меѓу бројните посетители на манастирот „Св. Еразмо“ на неговиот ден, 15 јуни, се и жителите на селото Волино. Оваа посета, покрај за здравје, живот, среќа, исполнување на некоја желба од светецот Еразмо, има и стопанско значење. Имено, како полско село, Волино...
Положен возачки испит

Положен возачки испит

Скоро, пред месец-два, дојде еден младич од Охрид. Донесе: леб, пченица и вино. На прашањето каде да ги остави, му велам: – Остави ги во пештерската црква. Таму помоли се и дојди долу. – Што ти е маката? – го прашувам. – Мака! Ете, девет пати...
Свети Еразмо ја “платил” фреската

Свети Еразмо ја “платил” фреската

Новата црква во „Св. Еразмо“ не беше живописана. Ме викна Иљо Зимбо и попот Климе Џепар. Им велам дека не е можно да се живописува на ѕидот од големата влага. Излез беше фреската да се изработи на дрвена подлога и да се монтира на ѕидот. Изработката на фреската ми...
Свети Еразмо спасил партизан

Свети Еразмо спасил партизан

На Ице Блажески од Битола ние сме му кумови. Тој ми го кажа следниот случај, ни рече Климе Нически од Охрид на 12. 2. 2015 година. Ице бил партизан. При расчистувањето на остатоци од балистите во доцната есен на 1944 година бил на должност помошник на командантот на...

Pin It on Pinterest